torsdag 20 december 2018

Blomstra som en rosengård
1. Blomstra som en rosengård
ska de öde marker,
öknar ska i Herrens vård
sköna stå som parker,
mötas ska i strålars dans
Libanons och Karmels glans,
Sarons ljuvligheter.

2. Stärk då alla svaga knän,
armar som sågs falla!
Sav går upp i vissna trän,
Gud vill nå oss alla,
resa upp vårt sjunkna mod,
värma upp vårt tröga blod,
ta vår sorg och fruktan!

3. Herren kommer, Gud med oss,
tron på honom väntar,
han på fienden går loss,
segern hem han hämtar. 
Allt han ordnar på så sätt:
satan får sin fulla rätt,
dubbel nåd får folket.

4. Blindas ögon öppnas då,
döva kan då höra,
de som inte orkat gå
glädjesprång ska göra,
den som förr var tyst och stum
sprider evangelium,
jublar till Guds ära.

5. Så i Herrens helgedom
skönt Jesaja spådde.
Tiden rann och dagen kom
som med liv oss nådde,
med Guds Son, med Frälsaren,
som gör folk av fallna än,
paradis av öknen.

6. Ära vare Fadern nu
med sin Son, sin like!
Han med Anden råder ju
i vårt himmelrike.
Döva som i tysthet led
öron får att höra med,
stumma läppar sjunger!

7. Sjung där marken än är hård
om vår Gud, den starke:
blomstra som en rosengård
ska de öde marker,
mötas ska i strålars dans
Libanons och Karmels glans,
Sarons ljuvligheter!  

lördag 15 december 2018

Store Gud och Frälserman
1. Store Gud och Frälserman,
vem är den som liknas kan
vid din gudoms stora kraft?
Ingen har från Adam haft

sådan far av evighet,
sådan mor, vi ser ju det,
ingen här din like vet.

2. Döparen, o store Gud,
som gick före med ditt bud
att bereda väg åt dej,
han så ödmjuk möter mej,
kallar sej en annans röst,
ropande i väst och öst, 
sänd med både dom och tröst.

3. Han ej värdig känner sej
att ta av en sko på dej.
Vad är då jag Adams barn?
Skugga, stoft och damm och skarn!
Jag är inte värd att stå
på den jord du trampat på
eller i din förgård gå.

4. Men, du skott från Davids rot,
jag vill dej med bön och bot
reda plats i hjärtats rum,
som du vill i varje tum.
Gör det du som gör det bäst,
kom dit in och var min gäst,
ge en salig julefest!

Text: Thomas Kingo, sv. övers. A.H. 2017

onsdag 10 oktober 2018

Kom, konung, kom i morgonglans
1. Kom, konung, kom i morgonglans,
och låt det visa sej
att riket, äran och all makt
för evigt tillhör dej!

2. Kom härlig som när himlens sol
går upp med gyllne glöd,
och inte som den gång du kom
till hån och kamp och död!

3. Kom, konung, kom i morgonglans,
driv mörkret ut direkt
och tänd den underbara dag
som aldrig mer blir släckt!

4. Kom härlig med den fredens tid
som Skriften förutsagt,
då rätten ska få genomslag
och sanningen all makt.

5. Kom, konung, kom i morgonglans,
låt ljuset stråla klart,
det ljus ditt folk har väntat på.
Kom, Herre Jesus, snart!

lördag 30 juli 2016

Jesus kommer till ditt hjärta

Finsk koralversion:Alt. koral (originalmelodi till denna sång):
Gledesbud sjunger.


1. Jesus kommer till ditt hjärta,
klappar på som ofta förr.
Måste han ännu med smärta
stå förgäves vid din dörr?
Nu han nalkas, ärans Konung,
vill du hylla honom, säg?
Strör du palmer eller törne,
öppnas porten eller ej?

2. Jesus kommer och han hyllas
på sitt segertåg ännu.
Av hans glädje får vi fyllas,
hylla honom även du!
Nu han nalkas, ärans Konung...

3. Se, han kommer nu, så stanna,
möt din Frälsare och sjung,
ja, med hjärtats hosianna
hylla honom, kungars Kung!
Nu han nalkas, ärans Konung...

torsdag 30 juni 2016

Vi tackar dig, Gud, i advent

Vi tackar dig Gud i advent
för det fina som en gång hänt,
att du som är stor ville bli
en vanlig mänska som vi.

[Text och copyright Margareta Melin, publ. med tillstånd]

Välkommen till fattiga hjärtan
1. Välkommen till fattiga hjärtan,
du ärans Konung och Gud!
Nu viker den hopplösa smärtan,
nu tystnar vår klagans ljud.

2. Nu stillar sej tårarnas flöden,
nu viker mörker och natt,
då livet tillintetgör döden
och ljuset oss hälsar glatt.

3. Det folk som i mörker försmäktar
ska finna frälsningens råd,
och själen som ingenting mäktar
ska frälsas av idel nåd.

4. Han liv och förlossning oss bringar,
vår vän, barmhärtig och god.
Han synden och döden betvingar
och offrar för oss sitt blod.

5. Välkommen, o Jesus, till jorden,
kom till oss alla nu in!
Vår Frälsare är du ju vorden,
så gör var och en till din!

6. Ta bort det som står dej i vägen,
gör rum i hjärtat för dej!
Du kallar ju på mej så trägen,
vill dela ditt liv med mej.

7. Så låt mej för evigt få vara
ditt djupa lidandes lön!
Ja, må du med Amen besvara
i denna advent min bön!

tisdag 8 mars 2016

Stå upp, du som sover! Stå upp från de döda!
Alt. koral:1. Stå upp, du som sover! Stå upp från de döda,
Krist lyser för dej!
Stå upp och se morgonen stråla och glöda
för dej och för mej!
Ja, sov inte längre,
snart över dej hänger
en mörkare natt,
om strax du ej mottar din skatt!

2. I jordiska dalar där dimmorna hänger

och kinden blir våt,
där ljuder så fort både stämmor och strängar
av suckar och gråt.
Hör sången nu tona
om den som försonar,
om seger och fred!
Vår Herre har kommit hit ned!

3. I jordiska dalar där törnen oss sårar

är tungsamt att gå,
där längtar så många med suckar och tårar
att Gudsfreden få.
Men torka nu tåren,
Guds glädje med våren
i Kristus mottag!
Stå upp, du som sover, i dag!

4. Slå upp dina ögon och lyft dem mot himlen,

se, dagen är här!
Ja, gläd dej som barnet och rör dej i vimlet,
för Gud hos oss är!
Med längtan och hunger
i dagningen sjunger
på fåglarnas vis
de väntande själar Guds pris!

5. Ja, Gud vare lovad för dagen som skiner

från himmelen ned,
när Sanningen, Vägen och Livet vi finner
och går i Guds fred!
Ja, lys för oss, Kriste,
så aldrig vi mister
ditt spår på vår jord,
din nåd och ditt levande ord!