torsdag 2 april 2015

Hosianna, Davids Son, var välsignad, löftets kung!

1. Hosianna, Davids Son,
var välsignad, löftets kung!
Prisa honom, Herrens folk
och hans segermakt besjung!

2. Hosianna, Davids Son,
än ett nådens kyrkoår,
tid att vända om och tro
av din kärleks hand vi får.

3. Hosianna, Davids Son,
altarbordets vin och bröd
är du själv, som räddar från
mörkrets välde, synd och död.

4. Hosianna, Davids Son,
du som trampar ondskan ned;
snart basuners segerton
blåser in ditt rikes fred.

Text och copyright: Christian Braw, publicerad med tillstånd

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar