onsdag 27 november 2013

Dotter Sion


* 1. Dotter Sion, fröjda dig!
Jubla högt, Jerusalem!
Se din konung nalkas dig
till din hjälp och salighet.
Dotter Sion, fröjda dig!
Jubla högt, Jerusalem!

* 2. Hosianna, Davids Son!
Högt välsignad vare han!
Ljus och sanning är hans skänk,
"Gud med oss" hans dyra namn.
Hosianna, Davids Son!
Högt välsignad vare han! 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar