onsdag 27 november 2013

Gör porten hög gör dörren bred
Alt. koral:


1. Gör porten hög, gör dörren bred
och djupt i stoftet böj dig ned:
din Gud och Frälsare det är
som på ditt hjärta klappar här.
Höj upp din röst med helig fröjd,
stäm upp din sång till himlars höjd:
Dig vare pris, o Jesus kär,
som komma vill och bli mig när!

2. All sällhet Jesus med sig för.
All nåd han dig av hjärta gör.
Hans krona är av helighet,
hans spira av barmhärtighet.
På all din jämmer gör han slut
och all din skuld han plånar ut.
Dig vare pris, o Jesus Krist,
som hjälper mig i all min brist!

3. Du stad är säll, du land står bäst,
som denne konung får till gäst.
I dig finns kärlek, hopp och tro,
då Jesus själv vill hos dig bo.
Han främjar dina verk i nåd
och är dig när i råd och dåd.
Dig vare pris, o Jesus mild,
som från de trogna ej är skild!

4. Gör porten hög, gör dörren bred:
ditt hjärta till hans boning red.
Låt tron han tänt få brinna klar
och vaka, bed och redo var!
Han kommer snart, han närmar sig
att med all nåd bekröna dig.
Dig vare pris, o Jesus kär,
som mig så mild och nådig är!

5. Kom snart till mig, o Jesus kär!
För dig mitt hjärta öppet är.
Kom in med nåd och salighet
och stanna kvar i evighet!
O Jesus, giv en stadig tro
och hjälp mig till din himlaro!
"Jag kommer snart, o kära själ!"
Ja, amen, kom, nu är mig väl.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar