onsdag 27 november 2013

Med sina barn nu jublar Salem1. Med sina barn nu jublar Salem
mot dej som kom och komma skall!
Vårt Hosianna går mot höjden,
du högste Faderns ende Son!

2. Pris vare dej, som kom till jorden
av kärlek för vår frälsnings skull,
du Konung, som har fattig blivit
den fattige att göra rik.

3. Pris vare dej som skall uppfylla
vad oss profeter förutsagt,
du som vill hela världen fröjda
med håvor ur din Faders skatt.

4. Vem skall ej, Herre, sej förundra
att du av kärlek sänkt dej så
i stoftet ned, då själv keruben
med bävan bär din härlighet?

5. Och likväl bar en liten fåle
din underbara helga makt,
du som förbarmat dej och kommit
att oss upphöja med din nåd.

6. Min mun med jubel skall förkunna
och prisa din rättfärdighet,
min tunga skall ditt lov upphöja
vid denna glada segerfest! 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar