söndag 15 november 2015

Befrielsen nu närmar sig
1. Befrielsen nu närmar sig,
då evigt Faderns Son
till liv i frihet kallar dig
inför sin himmelstron.
Snart skallar hans basuners ljud
i segerdagen stor,
och han för hem sitt folk till Gud,
det folk som löftet tror.

2. Den dagen döden häpen står,
när ur dess makt och grav
uppväckta fram de döda går,
dess boja kastas av.
På Kristi bud skall själ och kropp
förenas och bli ett;
då skall besannas livets hopp,
det hopp Guds Ord oss gett.

3. Den Onde själv med grämelse,
i skam och vanmakt går,
bortdriven till det fängelse,
där nu sitt straff han får.
Hans list och bländverk för envar
avslöjade skall stå,
och ingenting av det blir kvar
hans trälar trodde på.

4. Från hjärtats stengrund fria är
de som med tårar sått.
De som med synden kämpat här
har nu sin frihet nått.
Nu läggs fördärvets börda av,
Guds vänner reser sig,
befriade från skuld och krav
till liv, o Gud, hos dig.

5. Din kära dom, din stora dag,
ditt härliga advent,
din ankomst, Jesus, väntar jag,
du som mitt liv har vänt
från själviskhet, förgängelse
med dopet och ditt blod;
din frihets uppenbarelse
fullborda, Herre god!

Text och copyright: Christian Braw, publ. med tillstånd

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar