söndag 15 november 2015

O Gud, sänd en Johannes hit

1. O Gud, sänd en Johannes hit
med ord av sanning och av dom,
som lär oss lämna all vår lit
på ställning, makt och egendom.

2. Bryt ner de hinder som mot dig
i folkets hjärtan upprests har.
Ja, låt Johannes ord i mig
det högmod bryta, som finns kvar.

3. I våra själar oron tänd,
dra slöjan från all falskhet bort.
En bävan för din vrede sänd,
lär oss att nådens tid är kort.

4. Men som Johannes till Guds Lamm
de sina visar, låt oss se
din kärlek fäst vid korsets stam
och genom den ditt liv oss ge.

Text och copyright: Christian Braw, publicerad med tillstånd.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar