söndag 15 november 2015

Guds rike är nära
1. Guds rike är nära,
han kommer, vår Gud! 
All världen skall lära 
hans sanning och bud.
När fruktträden knoppas
är sommaren när,
så gläd er och hoppas:
snart Jesus är här.
När ångest och vånda
i världen får makt,
då kommer den dagen,
som Herren har sagt:
Guds rike är nära!
Hosianna!

2. När Frälsarens tecken
i världsrymden sker,
då sprider sig skräcken,
allt högmod böjs ner.
I ängslan och oro
vid vågornas dån
förnekarnas otro
skall möta Guds Son.
Men Kyrkan sig lyfter 
ur stoftet och ser:
Han kommer, min Herre,
och friheten ger.
Guds rike är nära!
Hosianna!

3. Men ännu i väntan
vi bidar hans tid.
I hoppet och längtan
vi ser mot hans frid.
Se, såsom en snara
sitt byte tar fast
hans ankomst skall vara,
han kommer med hast.
Så vänta i vaksamhet,
nykter, beredd,
med Frälsarens sinne
stå rustad och klädd.
Guds rike är nära!
Hosianna!

Text och copyright: Christian Braw, publ. med tillstånd

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar